fredag 31 oktober 2008

Inför tåg med bibliotek

Häromsistens var jag ute och flög. Det är trevligt att flyga, flyga och åka tåg. Då kan jag läsa. Helt ostörd kan jag sitt med min bok utan att det är något som distraherar. Ibland funderar jag på att köpa en tågbiljett någonstans bara för att få sitta och läsa.

Kan man inte läsa hemma då? Jo, men ibland är det svårt för läslugnet att infinna sig. Ibland kan jag läsa när och var som helst. Just nu vill jag åka tåg, länge./Liten arg tant

What Kind of Reader Are You?
Your Result: Dedicated Reader

You are always trying to find the time to get back to your book. You are convinced that the world would be a much better place if only everyone read more.

Literate Good Citizen
Obsessive-Compulsive Bookworm
Book Snob
Fad Reader
Non-Reader
What Kind of Reader Are You?
Quiz Created on GoToQuiz

Inga kommentarer: